Definisi Tatabahasa

Menurut Abdullah Hassan dalam Tatabahasa Pedagogi Sekolah Menengah (2008),Tatabahasa merupakan susunan perkataan yang menjadi ayat. Cara-caraperkataan-perkataan dibina dan kemudian disusun dalam ayat yang juga mempunyaimakna. Cara-cara inilah dikatakan sebagai tatabahasa.